21 Юни 2019 г.

Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на канцеларски материали,офис принадлежноси и копирна хартия по спецификация за нуждите на Специализираната прокуратура" по две обособени позиции.

Сподели

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на СП