22 Май 2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Специализирана прокуратура

Сподели

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на СП.

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на СП.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Тръжна документация