Електронни преписки

Сподели

25 Септември 2019 г.
ДОСТАВКА НА КАСОВИ КНИГИ, КЛАМЕРИ, ПАПКИ С ДЕЛО С ВРЪЗКИ, ПАПКИ С МАШИНКА ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
22 Май 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Специализирана прокуратура

Тръжна документация