Контакти

СЪОБЩЕНИЕ

В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ,

СЧИТАНО ОТ 05.08.2019 Г. - 13.09.2019 Г.,

НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРИЕМНАТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОКУРАТУРИТЕ.

ПО ВРЕМЕ НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, СЪОБЩЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДР., КАКТО И ДА ИЗВЪРШВАТ СПРАВКИ НА МЯСТО:

- В РЕГИСТРАТУРАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ.“ЧЕРКОВНА“ 90

- НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА: [email protected]

 

Информационен център за работа с граждани

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа без прекъсване 1505 София, ул. „Черковна“ № 90 Адм.секретар: 02/8025601 Деловодство: 02/8025577 Деловодство: 02/8025585 факс: 02/8438178 факс: 02/8439932 Деловодство Следствен отдел (НСлС): 02/9826495 факс: 02/8700304 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Прием на граждани

Деловодство
Всеки предпоследен четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00  и от 14:00 до 16:00 часа в каб.109 пр-р Даниела Начева

тел. за връзка: 02/8025604 e-mail: [email protected]

 

 

Отдел връзки с обществеността

1505 София, ул."Черковна" №90 тел.: 02/9488247, в.156

Божидар Димитров

e-mail: [email protected]