Кариери

Сподели

12 Август 2020 г.
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“