Информация за граждани

Набирателна сметка на Специализирана прокуратура:

IBAN: BG04 RZBB 9155 3320 0512 04

BIC: RZBBBGSF

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1505 София, ул. „Черковна“ № 90
Центърът работи от 08.30 до 17.00 часа без прекъсване

Сигнали до прокуратурата могат да бъдат подавани на място в информационния център на Специализирана прокуратура или в електронен вид.
В съобщението си трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.