19 Януари 2018 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

Сподели

Анализ на дейността на Специализираната прокуратура за периода
от създаването й през 2012г. до средата на 2017г.