28 Март 2014 г.

Доклад за дейността на Специализираната прокуратура за 2013 г.

Сподели

Извадка от Годишния доклад за дейността на Специализираната прокуратура за 2013 година. Обобщени изводи за работата на СП по различните задачи и насоки.