ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ, ВРЪЩАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ В НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА