1 Март 2022 г.

Нови заместници на административния ръководител на Районна прокуратура- Враца встъпиха в длъжност

Сподели

   Днес, 01.03.2022г., в изпълнение на решения от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,  Сашка  Кинева  и Марин  Николов  встъпиха в длъжност като заместници на административния ръководител – заместник районни прокурори в Районна  прокуратура – Враца.

Прокурор  Сашка  Кинева е завършила висшето си юридическо образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград. От 1999 г. е прокурор в Районна прокуратура – Бяла Слатина,  като от 2001 до 2015г. е била  административен ръководител -  районен прокурор  на РП Бяла Слатина.  От 01.01.2021г.  Сашка Кинева  е прокурор   в  Районна прокуратура Враца, Териториално отделение  гр.Бяла Слатина.

 Прокурор  Марин Николов е завършил висшето си юридическо образование във Висш  институт „Георги Димитров “ – МВР- гр.София. От 1991 г. до 1998 г. е бил следовател в ОСлС-  Враца. От 1998г. до 2018г. е бил заместник районен прокурор  на РП-Козлодуй и  административен ръководител -   районен прокурор на РП-Козлодуй. От 01.01.2021г.  Марин Николов  е прокурор   в  Районна прокуратура Враца, Териториално отделение  гр.Козлодуй.