3 Юли 2018 г.

Младши прокурор положи клетва и встъпи в длъжност в Районна прокуратура - Варна

Сподели

В Районна прокуратура гр. Варна встъпи в длъжност "младши прокурор" Калоян Кръстев.

На 02.07.2018 г. в Районна прокуратура гр. Варна встъпи в длъжност „младши прокурор“ Калоян Веселинов Кръстев. Назначен е с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 18/26.06.2018 г., след спечелен конкурс за младши прокурори в районните прокуратури с най-висока оценка и успешно завършено задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори в Националния институт по правосъдие.

Изпълняващият функцията административен ръководител на Районна прокуратура гр. Варна – районен прокурор Красимир Конов му връчи акт за встъпване в длъжност и клетвата, която Калоян Кръстев прочете на глас и завърши с думите „Заклех се“. Г-н Конов му пожела на добър час, а младши прокурор Кръстев благодари и изрази удовлетворение, че ще работи в една от най-големите районни прокуратури в България.

На церемонията присъстваха всички прокурори от Варненска районна прокуратура, които също поздравиха младши прокурор Кръстев и му пожелаха попътен вятър и успехи.