8 Ноември 2021 г.

Приемане на сигнали по време на изборите през ноември 2021 г.

Сподели

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.11.2021 г. от 08:30 ч. до 18:00 ч. и на 14.11.2021 г. от 07:00 часа до приключване на избори за Народно събрание и избори за президент и вицепрезидент на Република България, приемането на сигнали от граждани и длъжностни лица за извършени престъпления при упражняване на политическите права, ще се извършва от дежурни прокурори и служители в Районна прокуратура-Варна, в Териториално отделение – Девня и в Териториално отделение – Провадия, както следва:

  1. Районна прокуратура – Варна:

телефони: 052/704177; 052/704187; 052/612182; 052/612178; 052/704183; 052/704178; 052/704142;

факс: 052/612184; 052/612179

e-mail: [email protected]

място -  Районна прокуратура-Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 57, І-ви и III-ти етаж;

  1. Териториално отделение – Девня

телефон: 0519/93272

факс: 0519/92689

e-mail: [email protected]

място - Териториално отделение - Девня, ул. „Строител“ № 7;

  1. Териториално отделение – Провадия:

телефон/факс: 0518/42228

e-mail: [email protected]

място - Териториално отделение – Провадия, ул. „Ал. Стамболийски № 23.