23 Март 2021 г.

Приемане на сигнали по време на изборите - 03.04 и 04.04.2021 г.

Сподели

На 03.04.2021 г. от 08:30 ч. до 18:00 ч. и на 04.04.2021 г. от 07:00 ч. до приключване на изборите за 45-то Народно събрание,

ПРИЕМАНЕТО НА СИГНАЛИ ОТ ГРАЖДАНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ДЕЖУРНИ  ПРОКУРОРИ И СЛУЖИТЕЛИ НА I-ви и ІII-ти ЕТАЖ в РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА, с териториално  отделение  — Девня  и  териториално  отделение  — Провадия.

 За контакти:      

  1. РП – Варна:

телефони: 052/704173; 052/704175; 052/704176; 052/704177; 052/704187; 052/612182; 052/612178

факс: 052/612184; 052/ 612179

e-mail: [email protected]

  1. ТО – Девня:

телефон: 0519/93272

факс: 0519/92689

e-mail: [email protected]

  1. ТО– Провадия:

телефон/факс: 0518/42228

e-mail: [email protected]