Проведени и приключили конкурси

Сподели

23 Май 2020 г.
Свободни работни места на длъжност „Съдебен деловодител” в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Конкурс за длъжността:

„Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство” в Районна прокуратура – Стара Загора.

5 Март 2020 г.
Свободни работни места в Районна прокуратура - гр. Стара Загора. РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА СГРАДИ“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР:

„РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА СГРАДИ“ В ЗВЕНО „ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

12 Февруари 2020 г.
Свободни работни места на длъжност „Съдебен деловодител” в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Конкурс за длъжността:

„Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство” в Районна прокуратура – Стара Загора.

6 Февруари 2020 г.
Свободни работни места в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР:

„РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА СГРАДИ“ В ЗВЕНО „ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

 

6 Февруари 2020 г.
Свободни работни места в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР:

„ЧИСТАЧ“ В ЗВЕНО „ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

26 Август 2019 г.
Свободни работни места в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Конкурс за длъжността:

„СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ - СЧЕТОВОДИТЕЛ", ЗВЕНО „ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ" В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

21 Ноември 2018 г.
Свободни работни места в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Конкурс за длъжността:

„ЧИСТАЧ“ В ЗВЕНО „ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА