5 Май 2021 г.

Свободни работни места на длъжност „Системен администратор” в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Сподели

7 Юни 2021 г.

Обновление

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

7 Юни 2021 г.

Обновление

Списък на допуснатите кандидати