23 Юни 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Сподели

    Шуменската Районна прокуратура уведомява , че по разпореждане на Главния прокурор на Република България  няма да се осъществява прием на граждани в прокуратурата в периода на съдебната ваканция, считано от 01.08.2017 г. до 10.09.2017 г.
    Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в Районна прокуратура гр. Шумен.