23 Март 2017 г.

Дежурни в Районна прокуратура гр. Шумен във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на Република България 25-26.03.2017 г.

Сподели

       Във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 г., магистрати и съдебни служители в Районна прокуратура гр. Шумен ще дежурят присъствено в работните им кабинети, както следва:

  1. В предизборния ден - 25.03.2017 г. - за времето от 8,30 до 18,00 ч. - дежурен прокурор Жулиета Стоянова , сл. тел. 054/ 874670, дежурен служител - Светла Овчарова - съдебен деловодител, сл. тел. 054/874643.
  2. В изборния ден - 26.03.2017 г. - с начало - началото на изборния ден и край - един час след обявяване от ЦИК на края на изборния ден, дежурен прокурор Маргарита Николаева , сл. тел. 054/ 874624, дежурен служител - Десислава Маринова - съдебен деловодител, сл. тел. 054/874648.