9 Юли 2021 г.

137 осъдени лица за кражби по повдигнати обвинения на Районна прокуратура- Плевен

Сподели

През първото шестмесечие на 2021 година  прокурорите от Районна прокуратура град Плевен са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд град Плевен, Районен съд град Кнежа, Районен съд град Никопол и Районен съд град Левски общо  686 прокурорски акта, както следва: 412 обвинителни акта,  182 споразумения за решаване на делото и 92 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК. Били са на производства общо 356 бързи производства.

През същия период осъдените лица са общо 699, от които на наказание лишаване от свобода, което следва да се търпи ефективно – 130 лица, на наказание пробация – 126 лица, на обществено порицание - 23 лица, на лишаване от права – 146 лица и с условни присъди – 320 лица, а глоби са наложени на 191 лица.

Значително увеличение има на осъдените лица за извършено престъпление кражба , които за периода до края на месец юни 2021 година са общо 137, а за същия период за предходната 2020 година - 82 лица. Ръст има и на осъдените за престъпление по чл. 343б от НК /управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта или след употреба на наркотици/ За периода до 30.06.2021 година лицата  са  153, а за същия предходен период осъдените са 100.