29 Април 2021 г.

Мълчаливо присъствие

Сподели

Днес, 29.04.2021 година от 11.00 часа, магистрати и служители от Плевения съдебен район, включващ – Окръжна прокуратура Плевен, Районна Прокуратура град Плевен – ТО Левски, ТО Червен бряг, ТО Никопол, ТО Кнежа, ОСС към ОП град Плевен, чрез няколкоминутно мълчаливо присъствие пред сградата на Съдебната палата в град Плевен, изразиха своето несъгласие с внесените законопроекти в 45-ото Народно събрание за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се нарушава принципът на разделение на властите и независимостта на съдебната власт в България.

Днес, 29.04.2021 година от 11.00 часа, магистрати и служители от Плевения съдебен район, включващ – Окръжна прокуратура Плевен, Районна Прокуратура град Плевен – ТО Левски, ТО Червен бряг, ТО Никопол, ТО Кнежа, ОСС към ОП град Плевен, чрез няколкоминутно мълчаливо присъствие пред сградата на Съдебната палата в град Плевен, изразиха своето несъгласие с внесените законопроекти в 45-ото Народно събрание за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се нарушава принципът на разделение на властите и независимостта на съдебната власт в България.