22 Март 2021 г.

Заповед на Административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен за определяне на дежурни звена по повод провеждането на избори за Народно събрание, насрочени на 04.04.2021г.

Сподели