16 Август 2021 г.

Обява за конкурс за заемане на 1 / една / щатна бройка за длъжността „Съдебен секретар“ ( Специализирана администрация, Служба „Регистратура и деловодство“), при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ

Сподели