28 Април 2021 г.

Обявява подбор за заемане на 1,5 /една и половина/ щатни бройки за длъжността „чистач“ в звено „Информационно и техническо обслужване“ на Районна прокуратура - Пазарджик

Сподели