28 Април 2021 г.

Обявява подбор за заемане на 1 /една / щатна бройка за длъжността „работник, поддръжка сгради“ в звено „Информационно и техническо обслужване“ на Районна прокуратура - Пазарджик

Сподели