28 Април 2021 г.

Обявява подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „шофьор – призовкар“ в звено „Информационно и техническо обслужване“ на Районна прокуратура - Пазарджик

Сподели