16 Март 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Сподели

Във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID19), считано от 16.03.2020 год. приемът на граждани ще се осъществява в стая на първия етаж (до наказателно и граждански деловодство на РС - Лом).

Препоръчваме на гражданите, да използват за справки интернет-страницата на прокуратурата и телефоните на деловодствата на Районна прокуратура – Лом , а именно:

Тел.:  0971/68181

0971/68188

0971/66902