25 Април 2019 г.

Информация относно организацията по приема на граждани - за периода от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г.

Сподели

Приема на граждани -  за периода  от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г., по разпореждане на главния прокурор, няма да се осъществява, което непрепятства възможността за  депозиране на жалби и сигнали.