30 Октомври 2015 г.

ОТНОСНО: Провеждане на балотаж за избори на кметове на 01.11.2015 г.

Сподели

Р А Й О Н Н А   П Р О К У Р А Т У Р А   -   К Ъ Р Д Ж А Л И

6600 Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" 1, тел: 0361 21311, факс: 0361 21310, e-mail: [email protected]

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на балотаж за избори на кметове на 01.11.2015 г.

         

          Районна прокуратура – Кърджали съобщава, че ще се извърши присъствено дежурство на прокурор в деня на провеждане на балотаж за избори на кметове на 01.11.2015 г.:

  •   в деня на провеждане на балотаж на 01.11.2015 г. – от 06.00 часа до един час след обявяването от ОИК на края на изборния ден.

          Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес на 01.11.2015 г. в сградата на Районна прокуратура – Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф„ № 1  етаж 3, стая 32, на телефон: 0361/21311, факс 0361/21310,  както и на електронна поща  - [email protected]

        

 

 

 

 

                           АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

                              РАЙОНЕН ПРОКУРОР

/Г. КОЛЕВА/