21 Октомври 2015 г.

Районният прокурор на Кърджали Гергана Колева: Шофьорите с алкохол-незабавно в съда!

Сподели

Шофьорите с алкохол - незабавно в съда!

Качествено разследване и спазване на сроковете, както и работата по бързите и незабавни производства, са част от нашите приоритети.

Това казва в интервю за вестник “Арда” Гергана Колева, районен прокурор на Кърджали. Безкомпромисни сме към водачи, които се качват в автомобила в нетрезво състояние, както и към всеки, нарушил правилата за движение. В Районна прокуратура-Кърджали от началото на годината досега са образувани 5 бързи и 52 незабавни производства.

 

        Гергана Колева

 

          Гергана Колева е избрана за административен ръководител на Районна прокуратура-Кръджали през юни тази година. Завършила е право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Като магистрат има 11 години стаж, които са преминали в прокуратурата в Кърджали.

          - Прокурор Колева, неотдавна бяхте избрана единодушно от Висшия съдебен съвет за административен ръководител на районната прокуратура в Кърджали. Членове на съвета заявиха, че колегите ви приемат добре и работите наравно с тях. Стига ли ви времето – да се занимавате с административна работа и да пишете обвинения?

          -  Познавам отлично работата тук, както добрите страни, така и недостатъците, което бе основния мотив да се кандидатирам за административен ръководител на Районната прокуратура в Кърджали. Моята цел е да запазя положителното, да го развия и да се преодолеят негативните резултати. Качеството на работата ми е приоритет, както и да не допускам просрочване при произнасянията си като административен ръководител. Не мога да подмина факта, че при нас има недостиг на прокурори. В началото на 2015 г. от шестима, останахме трима, защото колеги се преместиха в други райони. Натоварването ни се увеличи, но от месец юни бе назначен младши прокурор, който пое част от делата и се почувства леко облекчение.

          -  Във вашата концепция пишете, че непрекъснато трябва да се повишава компетентността на разследващите полицаи. Как ще го постигнете?

          -  Предвидено е да организираме общи обучения на разследващите полицаи, а не да се прави поотделно на всеки по текущи производства. Надяваме се те да проявят интерес към нашето предложение.  Иначе с разследващите полицаи работим отлично. Но според мен е необходимо от тяхна страна повече инициативност в работата. Какво имам предвид? Не просто да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор, а и сами да предприемат действия по разследването, чрез които да допринасят за доказване на престъпната дейност. Съставът им засега е непълен – има свободни щатове. Освен това главните разследващи полицаи в Областната дирекция в Кърджали и в Районното управление на полицията работят като редови. Това означава, че поемат дежурства и водят разследване за всякакви престъпления, което ги натоварва. Ако бъдат назначени четирима нови, ще се почувства облекчение на работата и ще помогне за съкращаване на сроковете за разследване.

          -  Какви ще бъдат другите ви приоритети като шеф на Районната прокуратура в Кърджали?

          -  Качественото разследване и спазването на сроковете. Първото може да се случи при отлично подготвени и достатъчен брой разследващи полицаи. Както споменах, когато са по-малко, не можем да очакваме всеки от тях да прави всичко необходимо и възможно за едно разследване, ако има много дела. Това пък води до спад в качеството и до удължаване на сроковете. Затова са необходими нови. Прокуратурата обаче няма лостове за решаването на кадровите проблеми на МВР.  Въпреки това разследването трябва да приключва във възможно най-кратък срок от извършването на престъплението, защото само тогава обществото ще бъде удовлетворено. Ако има забавяне, то може да се дължи единствено на предвидените в закона основания. При необходимост, ще се инициират дисциплинарни производства срещу разследващи полицаи, които само имитират работа.

          -   Промени ли се картата на престъпността в Кърджали и района след като бе отворен граничният пункт „Маказа“?

          -   Не бих казала. Забелязва се увеличение на пътния трафик през града и района. Няма промяна в картата на престъпността в Кърджали.

          -  Какви престъпления разследват най-често обвинителите от Районната прокуратура в Кърджали?

          -   Най-често се разследват кражби, измами, шофиране след употреба на алкохол, пътно-транспортни произшествия със средна телесна повреда, съставяне или използване на неистински документи, както и на официални с невярно съдържание.

          -   Като по-малък район срещате ли трудности при работата по бързите и незабавни производства?

          - Те са приоритет в нашата работа, защото имат превантивен ефект, както за обществото, така и за извършителя. Нямаме трудности. Мога да ви дам малко статистика. От началото на годината са образувани 5 бързи производства и 52 незабавни. От тях 34 дела са преобразувани, а 19 са внесени в съда в срок. Незабавните производства, приключили в тридневния срок с произнасяне на присъда, са за шофиране след употреба на алкохол. Безкомпромисни сме към водачи, които се качват в автомобила в нетрезво състояние, както и към всеки, нарушил правилата за движение. Бих посочила, че по последното незабавно производство приложихме и новите правила по Наказателно-процесуални кодекс за преводите. Обвиняемият не говореше български език, беше декларирал, че не желае писмен превод на материалите, държи на устен. При връчване на обвинителния  акт и призовката присъстваше преводач, който преди заседанието направи устен превод  в присъствието на защитника. Така че в работата ни посочвам още един приоритет – всеки шофьор, заловен с алкохол, да бъде изправян пред съда за три дни, ако са изпълнени изискванията за незабавно производство.

          -  По колко случаи по дела на Районната прокуратура в Кърджали лица, които се занимават с престъпна дейност са предадени на Комисията по отнемане на незаконно придобито имущество?

          -   Наскоро от Комисията се заинтересуваха по разследване срещу строителен измамник, който по различни схеми в рамките на няколко години бе заблудил повече от 30 души, заплатили му общо около 1 млн. лв. за апартаменти, които не са получили. Той бе осъден от 8 години и 4 месеца лишаване от свобода, която изтърпява. Продължават и още дела срещу него. Той към момента е собственик само на едно семейно жилище, обект на възбрана от няколко банки. Когато от Комисията разбраха, че няма имущество, което да бъде отнето, не предприеха действия, защото не биха могли по закон.

          -  Напоследък едно много разпространена измама у нас – чрез обаждане по телефона, като че ли все по-често засяга хора от града. Как противодействате срещу ало-мошениците?

          - Да, забелязва се подобна тенденция, но хората трябва да разберат, че не бива да се доверяват на непознати. Ние бихме поели инициатива заедно с полицията за организиране на разяснителна кампания за предотвратяване на тези престъпления.  През тази година има образувани дела за телефонни измами, две от които предстои да бъдат внесени с обвинителни актове.

          - А за държане на наркотици?

          - Тенденцията е ръст нагоре. Образуваните дела за държане на наркотици през първите седем месеца на тази година са се увеличили двойно в сравнение с 2014 г.  Те са 24, в съда са внесени седем с обвинителни актове. През миналата година броят е по-малък, като една от причините е отсъствието на полицейски служители, които бяха командировани на границата. Но сега работата се възстанови на старите нива, те се върнаха.

          -  Кога е вашият приемен ден?

          - Имам два приемни дни месечно – всяка първа и трета сряда от месеца, от 9 до 12 часа и от 14 до 16 часа.

          - При вас пристигат ли онлайн жалби на граждани?

          - Да. Могат да се подават жалби онлайн – на електронната поща на Районна прокуратура – Кърджали. Важно е гражданите да знаят, че при това трябва да посочат трите си имена, адрес и  телефон за връзка. Завеждането на тези жалби става по обичайния начин – ние ги разпечатваме на хартия, те получават входящ номер и се разпределят на случаен принцип между прокурорите. Впоследствие обратната връзка с жалбоподателя става по пощата, а не по електронен път. Скоро имаше подадена такава жалба – за случай на причиняване смърт на куче чрез отравяне. Жалбоподателката беше копирала и линк към видеоклип във Фейсбук. Поисках допълнителна информация по сигнала и я получих по електронна поща. Към момента тече проверка.

          -  От какво най-често се оплакват хората?

          - Най-често за кражба, измама, самоуправство, както и уведомления за всичко друго, което ги притеснява, за което искат съдействие и не знаят към кого да се обърнат – например, че в детските градини на децата от мюсюлмански семейства не се дава храна, отговаряща на религията им, или пък че по някакви причини трябва да се промени Семейният кодекс. Прокурорите са длъжни да се занимават с всяка постъпила жалба, независимо от нейното съдържание. А жалбите в много случаи изобщо нямат връзка с нашата компетентност и основна функция – да работим по извършени престъпления. Много често при нас се подават жалби по граждански спорове. Липсата на ограничения в предмета на жалбите и задължението ни да работим по всяка от тях  води до претоварване на прокурорите. Но досега всеки гражданин е бил приет, обърнато му е внимание и е получил отговор на жалбата в срок.

Арда нюз