21 Октомври 2015 г.

Съобщение до гражданите относно изборите на 25.10.2015 година

Сподели

Р А Й О Н Н А   П Р О К У Р А Т У Р А   К Ъ Р Д Ж А Л И

6600 Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" 1, тел: 0361 21311, факс: 0361 21310, e-mail: [email protected]

           

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от 21.10.2015 г.

ОТНОСНО: Провеждане на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25.10.2015 г.

 

      Районна прокуратура Кърджали съобщава, че ще се извърши присъствено дежурство на прокурор  в предизборния ден 24.10.2015 год. и в деня на провеждане на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум 25.10.2015 год. както следва:

  • на 24.10.2015 г. събота - от 8:30 часа до 18:00 часа;
  • в деня на провеждане на избора на 25.10.2015 г. неделя - дежурството съвпада с началото на изборния ден и приключва един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

      Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес през тези два дни в сградата на Районна прокуратура Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“  № 1 етаж 3 стая 32, на телефон 0361/21311, факс 0361/21310, както и на електронна поща на адрес [email protected].

      В останалите дни преди и след изборите, сигнали и жалби могат да се подават в деловодството на прокуратурата – стая № 30, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

РАЙОНЕН ПРОКУРОР

/Г. КОЛЕВА/