20 Май 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България 2019 г.

Сподели

И З Б О Р И

за

за членове на Европейския парламент от Република България
26.05.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Уважаеми граждани и организации,
          Районна прокуратура - Кърджали и ТО – Ардино към РП – Кърджали осигуряват извънредни дежурства на 24 май /празничен ден/ от 8:30 до 17:00 часа, на 25 май /предизборния ден/ от 8:30 до 19:00 часа и на 26 май от началото 07:00 часа до 1 час след края на изборния ден, във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България
          Жалби, сигнали и оплаквания, данни и констатации за извършени нарушения, свързани с изборния процес и за извършени престъпления против политическите права може да депозирате в дежурните кабинети, по факс и по електронна поща, в съответната прокуратура както следва:       
           Районна прокуратура Кърджали - на място ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, ет.ІІІ, ст. 30, e-mail: [email protected], факс: 0361/21 310, тел.: 0361 / 21 311;
          Териториално отделение Ардино към РП-Кърджали - на място ул.“Републиканска“ № 6, ет.ІІ, ст. 4, e-mail: [email protected], факс: 03651/ 45 74, тел.: 03651 / 45 74;