20 Януари 2015 г.

"Ден на отворените врати" 2015

Сподели

Р А Й О Н Н А   П Р О К У Р А Т У Р А   -   К Ъ Р Д Ж А Л И
6600 Кърджали ул."Екзарх Йосиф" № 1, тел:0361 21311, факс:0361 21310 e-mail:[email protected]

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На 28.01.2015 г. в Районна прокуратура гр. Кърджали ще се проведе “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” през целия работен ден.  Организирането на този ден е с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната власт.

            Желаещите могат да посетят сградата на Районна прокуратура Кърджали, находяща се в гр. Кърджали ул.“Екзарх Йосиф” № 1, на 28.01.2015 г. през целия работен ден.

            От 14.00 часа в кабинет № 22 ще бъде проведена беседа с административния ръководител на РП – Кърджали, свързана с дейността на Районна прокуратура – Кърджали, на която желаещите могат да присъстват.