14 Май 2014 г.

Избори за Европейски парламент на 25.05.2014 г.

Сподели

Провеждане на избори за Европейски парламент на 25 май 2014 г. Районна прокуратура - Кърджали съобщава, че в изпълнение на т.11.2 от „Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждането на избори ...

Провеждане на избори за Европейски парламент на 25 май 2014 г.

Районна прокуратура - Кърджали съобщава, че в изпълнение на т.11.2 от „Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждането на избори и референдуми",  утвърдени със Заповед  № JIC-1161/15.04.2014 г. на Главния прокурор на РБ, ще се извърши присъствено дежурство на прокурори в предизборния ден - 24 май 2014 г. и деня на провеждане на избори за Европейски  парламент - 25 май 2014 г., както  следва:

  • на 24.05.2014 год. - събота - от 8,30 часа до 18,00 часа.
  • в  деня на провеждане на избора на 25.05.2014 г. - дежурството съвпада с началото на изборния ден и приключва един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес през тези два дни в сградата на Районна прокуратура - Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф„ № 1 етаж 3, стая 32, на телефон: 0361 21311, факс 0361 21310, както и на електронна поща: [email protected]

В останалите дни преди и след изборите, сигнали и жалби могат да се подават в деловодството на прокуратурата - стая № 30, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Административен ръководител -

Районен прокурор:

 /Желязко Стефанов/