26 Септември 2016 г.

Провеждане на частичен избор за кметове на с. Петлино, общ . Кърджали и с. Калоянци, общ. Кърджали на 02.10.2016 година

Сподели

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
от 26.09.2016 година

 

                   ОТНОСНО: Провеждане на частичен избор за кметове на с. Петлино, общ . Кърджали и с. Калоянци, общ. Кърджали  на 02.10.2016 година

 

                   Районна прокуратура – Кърджали съобщава, че в предизборния ден и в деня на насрочен частичен избор за кметове на с. Петлино, общ. Кърджали и с. Калоянци, общ. Кърджали – 01.10.2016 г. и 02.10.2016 г. за дежурен прокурор в Районна прокуратура – Кърджали е определен ПЕТЪР ПЕТРОВ – младши прокурор. Телефони за връзка –  0898 979977.

                   Дежурен служител на 01.10.2016 г. и на 02.10.2016 г. в Районна прокуратура – Кърджали ще бъде Златина Костова – съдебен деловодител. Телефон за връзка – 0886 506 947.

                   Дежурството от определените прокурор и съдебен служител ще се осъществява неприсъствено.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ,

 

                                               РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                                                          /ГЕРГАНА КОЛЕВА/

Изготвил: Я. Шереметева