27 Май 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на частичен избор за кметове

Сподели

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
от 20.05.2016 година

ОТНОСНО: Провеждане на частичен избор за кметове на с. Невестино, общ . Кърджали и с. Срединка, общ. Кърджали  на 05.06.2016 година

                   Районна прокуратура – Кърджали съобщава, че в предизборния ден и в деня на насрочен частичен избор за кметове на с. Невестино, общ. Кърджали и с. Срединка, общ. Кърджали – 04.06.2016 г. и 05.06.2016 г. за дежурен прокурор в Районна прокуратура – Кърджали е определен ЧАВДАР ЧАВДАРОВ – Зам. Районен прокурор. Телефони за връзка –  0878 728457; 0889 261902.

                   Дежурен служител на 04.06.2016 г. и на 05.06.2016 г. в Районна прокуратура – Кърджали ще бъде Янка Шереметева – Главен специалист административна дейност. Телефон за връзка – 0898 700999.

                   Дежурството от определените прокурор и съдебен служител ще се осъществява неприсъствено.

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ,
                                               РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                                                          /ГЕРГАНА КОЛЕВА/

Изготвил: Я. Шереметева