29 Октомври 2021 г.

Стоян Моневски встъпи в длъжност като административен ръководител на Районна прокуратура - Кърджали

Сподели

Стоян Моневски встъпи в длъжност като административен ръководител на Районна прокуратура - Кърджали

На 28 октомври 2021 г. новият районен прокурор на гр. Кърджали Стоян Моневски встъпи официално в длъжност. Той е избран за административен ръководител от Прокурорската колегия на ВСС след проведен конкурс на 6 октомври 2021 г. 

Стоян Моневски има 16 години юридически стаж. Завършил е специалността „Право“ в ЮУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Работил е като прокурор в районните прокуратури във Враца и Козлодуй, в Софийска градска прокуратура е бил в отдела за разследване на корупционни престъпления. В периода от 2018 г. до 2020 г. е заместник административен ръководител на Софийска районна прокуратура.  

В концепцията си пред ВСС Стоян Моневски посочва като приоритети в работата си като районен прокурор на гр. Кърджали запазването и надграждането на постигнатите до момента положителни резултати, противодействието на битовата престъпност и на престъпленията, свързани с държането на наркотични вещества, на пътнотранспортните произшествия и др.

Прокурор Моневски бе представен официално пред колегите си и съдебните служители вчера.