7 Април 2021 г.

Прокурорите от съдебния район на Окръжна прокуратура - Кърджали са внесли в съда 428 дела през 2020 г.

Сподели

През 2020 г. прокурорите от съдебния район на Окръжна прокуратура - Кърджали са работили по 2142 дела, от които 1656 са били новообразувани. Броят на образуваните през годината бързи производства е 179. През същата година броят на внесените в съда дела е 428, от които с обвинителен акт са внесени 196 дела, със споразумение за решаване на делото в досъдебното производство - 141 дела и 91 - с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Това става ясно от проведеното отчетно събрание на Окръжна прокуратура - Кърджали.

Структуроопраделящи през годината са били делата за общоопасни престъпления - престъпления по транспорта, държане и разпространение на наркотични вещества, е записано в годишния доклад.

Предадени на съд са 447 лица. Осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт са 452 лица. За същото време са получени за превеждане в изпълнение влезли в сила осъдителни съдебни актове по отношение на 236 лица.

През изминалата година е намалял броят на оправдателните присъди, както и броят на върнатите от съда дела.

Като приоритети в работата и през 2021 г. са очертани своевременното и законосъобразно провеждане на разследването по наблюдаваните от прокурорите дела, утвърждаване на тенденцията през последните 7 години за задържане на трайно високото ниво на решените от прокурорите преписки спрямо наблюдаваните.