14 Юни 2022 г.

Прокурори от Районна прокуратура – Кърджали участваха в симулиран съдебен процес с ученици от 11 клас от СУ „Йордан Йовков“ в Кърджали по Образователната програма на ВСС

Сподели

Днес, 13 юни 2022 г., прокурори от Районна прокуратура – Кърджали участваха в симулиран симулиран наказателен процес по действителен казус от съдебна зала. Събитието бе част от Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. В него участват магистрати от Районна и Окръжна прокуратура – Кърджали и Окръжен съд – Кърджали. Партньор по програмата тази учебна година е СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали и участват ученици от 11 клас. 

С предварително разпределени роли в процеса и с отлична подготовка от страна на класните им ръководители Станислава Иванова и Роса Николова, и преподавателя по гражданско образование Анна Златкова, учениците разиграха наказателен процес за извършено престъпление управление на лек автомобил след употреба на алкохол в кръвта. По време на делото бяха разпитани свидетели и вещи лица, както и бяха изслушани обясненията на подсъдимия. Съставът на съда се оттегли на тайно съвещание и постанови своята присъда.

  В края на процеса на всички участници бяха връчени грамоти за отличното им представяне в избраните роли, както и екземпляри от Конституцията на Република България.

  Целта на провеждането на симулиран наказателен процес е формирането на реална представа за правораздавателната дейност на съда по делата и ролята на всеки един участник в наказателния процес, постигане превенция сред младежите, възпитаване на чувство за справедливост и отговорно вземане на решения.