30 Март 2022 г.

Прокурори и съдии участваха в представянето на Образователната програма на ВСС пред ученици от 11 клас в СУ „Йордан Йовков“ в гр. Кърджали

Сподели

Прокурори и съдии участваха в представянето на Образователната програма на ВСС пред ученици от 11 клас в СУ „Йордан Йовков“ в гр. Кърджали

Днес, 29 март 2022 г., прокурори от Окръжна и Районна прокуратура – Кърджали участваха в откриването на Образователната програма на ВСС – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2022 г. в Средно училище „Йордан Йовков“ в гр. Кърджали. Тя се провежда съвместно с Окръжен съд – Кърджали. В откриването участваха прокурорите Димитрина Делчева, заместник-окръжен прокурор, Росица Георгиева, прокурор в ОП-Кърджали, както и Мерйем Алиева и Екатерина Стратиева, прокурори от Районна прокуратура – Кърджали. През втория учебен срок магистратите ще изнасят открити уроци пред учениците от 11 клас.    

Директорът на училището Недялка Кюпрюджиева  изрази своята благодарност за провеждането на инициативата в училището.  Тя пожела успех при съвместната работа на лекторите с учениците. По време на първата среща прокурорите и съдиите запознаха гимназистите с целите на програмата, както и с темите на предстоящите лекции. След това единайсетокласнците  имаха възможност да научат повече за структурата на органите на съдебната система, както и за достъпа до правосъдие.

До края на втория учебен  срок са предвидени още лекции с уроци по право, като след приключването им е планирано разиграване на симулативен наказателен процес по реален казус от съдебната зала, както и редица други съвместни инициативи.

Образователната програма на ВСС е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона; ограничаване на негативните модели на поведение и др.