21 Април 2020 г.

Съобщение относно банкова сметка на ВСС за дарения

Сподели

Дарителска кампания за набиране на средства

Уважаеми колеги,

Съгласно решение по Протокол № 12, д. т. 14 от заседанието на Комисията „Бюджет и финанси“, упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 01.04.2020 г., в БНБ е открита банкова сметка в левове на името на Висшия съдебен съвет със следния номер:

IBAN:BG33 BNBG 9661 3300 1738 02

BIC:  BNBGBGSD

Банковата сметка е за чужди средства, в левове, за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.