20 Март 2020 г.

Съобщение относно извършването на справки

Сподели

СЪОБЩЕНИЕ
 

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и създаденият извънреден режим на работа, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица:

 Съгласно т.2.9 от решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет по Протокол № 11 от извънредно проведено на 18.03.2020г. заседание, относно определяне на мерки за организация дейността на Прокуратурата на Република България по време на извънредното положение в страната, справки в Районна прокуратура Кърджали  се извършват САМО по телефон: 0361/21311 или по електронен път на e-mail: [email protected]