19 Март 2020 г.

Важно съобщение във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Сподели

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и създаденият извънреден режим на работа, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица:

 В  Окръжна прокуратура Кърджали и Районна прокуратура Кърджали  в определеното приемно помещение на входа на сградата ще се приемат и/или и получават документи единствено в часовете от 09:00 до 10:00 часа, както и от 13:00 до 14:00 часа, до последващо нареждане.

 Това не препятства изпращането на документи по електронна поща на официалните ел. адреси на двете прокуратури. 

 19.03.2020г.