17 Март 2020 г.

Съобщение за въведени мерки при обслужването на граждани от ОП-Кърджали и РП-Кърджали

Сподели

Във връзка с обявеното извънредно положение в държавата, наложените досега ограничителни мерки и тенденцията те да станат още по – строги, са въведени следните мерки при обслужването Ви от ОП – Кърджали и РП - Кърджали:

 1. В сградата на ОП – Кърджали и РП – Кърджали не се допускат външни лица, с изключение на посещенията на лица, свързани с работата на Регистратурата за класифицирана информация.

   2. По изключение и когато това е абсолютно неотложно и когато лица упражняват права и изпълняват задължения във връзка с образувани преписки и дела /адвокати, обвиняеми и свидетели, органи на МВР, вещи лица и други лица /, работата на прокурори и следователи с тези лица / привличане на обвиняем, разпит на обвиняем, разпит на свидетел, предявяване на разследване и др. / се извършва в определеното на първия етаж приемно помещение, оборудвано с необходимата компютърна конфигурация.

 3. Подаването и получаването на жалби, сигнали, молби, заявления за издаване на удостоверителни документи от граждани и адвокати, получаването и предаването на поща и доставки, вкл. от и на служители на фирми за пощенски услуги и органи на МВР, се извършва от служителите в деловодствата на ОП – Кърджали и РП – Кърджали в определеното на първия етаж приемно помещение. Тези служители на прокуратурите при приемането и предаването на документи и пратки ползват предпазни средства – маски, при необходимост – и ръкавици.

В настоящата обстановка е препоръчително жалби и сигнали да се подават чрез официалните ел. пощи на ОП-Кърджали и РП-Кърджали