4 Октомври 2021 г.

На основание чл.100а, ал.3 вр.ал.2 и ал.1 от Правилника за администрацията на прокуратурата на Република България-Районна прокуратура -Хасково набира 2 щатни бройки за длъжността"Шофьор-призовкар" в Районна прокуратура Хасково

Сподели