31 Март 2021 г.

Дежурни прокурори на 03.04.2021 г. и на 04.04.2021 г. във връзка с организацията и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждането на избори

Сподели


 

       
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Във връзка с насрочените за  04.04.2021 г.  с Указ №9 от 14.01.2021г.(ДВ.бр.5/19.01.2021г.)  на президента на Р. България  - „Избори за Народно събрание“ със заповед на административния ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура Добрич са определени дежурни прокурори както следва:            

На 03.04.2021г. 

  1. Маринела Марчева, прокурор; служебен телефон:058/652-128, мобилен телефон:0887/486455; e-mail: [email protected],  за  Община гр.Добрич, Община Добричка, Община Крушари и за  Община Тервел/ТО-Тервел/ 
  2. Цветелина Куманова,прокурор; служебен телефон: 0579/72211, мобилен телефон: 0897/987148; e-mail: [email protected],   ТО-Балчик при РП-Добрич, за Община Балчик  
  3. Стефан Пенчев, прокурор; служебен телефон: 0570/82126, мобилен телефон: 0888/731317; e-mail: [email protected],   ТО-Каварна при РП-Добрич, за Община Каварна и Община Шабла
  4. Мариян Маринов, прокурор; служебен телефон: 05731/2382, мобилен телефон: 0888/862849; e-mail: [email protected],   ТО-Генерал Тошево при РП-Добрич, за община Генерал Тошево 

На 04.04.2021 г.

  1. Даниел Илиев, прокурор; служебен телефон: 058/602095; 058/652118, мобилен телефон: 0883/409696; e-mail: [email protected], за  Община гр.Добрич, Община Добричка, Община Крушари и  за Община Тервел/ТО-Тервел/ 
  2. Тодор Димов, прокурор; служебен телефон: 0579/76930, мобилен телефон: 0889/454478; e-mail: [email protected],   ТО-Балчик при РП-Добрич, за Община Балчик 
  3. Галин Гаврилов , прокурор; служебен телефон: 0570/84470, мобилен телефон: 0888/750514; e-mail: [email protected],   ТО-Каварна при РП-Добрич, за Община Каварна и Община Шабла 
  4. Йорданка Чанева, прокурор; служебен телефон: 05731/2334, мобилен телефон: 0878/100312; e-mail: [email protected], ТО-Генерал Тошево при РП-Добрич, за община Генерал Тошево 


          На посочените телефони за връзка гражданите и организациите имат възможност за подаване на сигнали и жалби по въпроси, които са от компетентност на прокуратурата.