1 Октомври 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: Във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас на 3 октомври 2021 г.

Сподели

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

Във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас на 3 октомври 2021 г. през почивните дни /02.10.2021 г. и 03.10.2021 г. ще бъде осигурен достъп на гражданите до Териториално отделение – Средец към Районна прокуратура – Бургас на адрес: гр. Средец, пл. „Г. Димитров“ № 1.

На предизборния ден 02.10.2021 г. дежурните прокурори и служители ще бъдат на посочените адреси за времето от 08,30 ч. до 18,00 ч. 

На изборния ден 03.10.2021 г. дежурните служители ще бъдат на посочените адреси за времето от началото на изборния ден до приключването му - след обявяването от ОИК на края на изборния ден.

Вашите сигнали и жалби във връзка с изборите за Народно събрание можете да подадете на място, както и да изпратите на ел. адреси: [email protected]  и  [email protected]