17 Март 2016 г.

11 април 2016 година „ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – БЕРКОВИЦА

Сподели

        На 11 април  2016 година от 10.00 ч. до 16.00 ч. ще бъде проведен „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ в Районна прокуратура – гр. Берковица, на адрес гр. Берковица, пл. Йордан Радичков 1, ет. 3.

         В „Деня на отворените врати“ каним граждани и журналисти да посетят прокуратурата, за да се запознаят с функционирането на системата, с възможностите за предоставяне на услуги и информация, с организацията на работа на прокурорите и служителите.

         През този ден ще бъдат осигурени достъп до деловодството на прокуратурата и срещи с прокурори.

         Вярваме, че с осъществяването на „Деня на отворените врати“ ще допринесем за издигане нивото на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност, както и повишаване на доверието в работата на съдебната система.