17 Март 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Сподели

Районна прокуратура-Берковица напомня, че справки по движението на дела и преписки могат да се извършат на електронен адрес http://www.prb.bg/bg/rpberkovica, както и на телефон 0953/88 304 .
       Жалби, молби и други документи могат да бъдат подавани по поща и на e-mail: [email protected]
       Благодарим за разбирането!
       Мерките са във връзка със създалата се епидемиологична обстановка в страната.