25 Април 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Сподели

От 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г. няма да се приемат граждани, но същите ще имат достъп до деловодството за депозиране на жалби и сигнали.