14 Април 2014 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Сподели

На 14.04.2014 година от 09.30 часа, в гр.Берковица , администрацията на РП-Берковица и районен съд –Берковица се проведе «Ден на отворените врати»

            Мероприятието  е по инициатива на Висш съдебен съвет като има за цел повишаване правната култура ...

На 14.04.2014 година от 09.30 часа, в гр.Берковица , администрацията на РП-Берковица и районен съд –Берковица се проведе «Ден на отворените врати»

            Мероприятието  е по инициатива на Висш съдебен съвет като има за цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на добра информираност за работата на съдебната система.Относно мероприатието обществеността беше информирана чрез публикуване в интернет страницата на Районен съд –Берковица,а също така бяха изпратени писма – покани до средните и основни училища в града.

           Районна прокуратура –Берковица беше посетена от групи ученици от Лесотехническа професионална гимназия и от ученици от  Гимназия «Д-р Иван Панов « гр.Берковица.

          Районния прокурор  разясни на участниците в общи лини работата на прокуратурата,при какви обстоятелства се образуват досъдебни производства,кои са наказателно отговорните лица,какви са наказанията по видове,както и последиците от осъждането на лицата.Съвместно със съдиите от РС-Берковица в деня на отворените врати  на участниците се предостави достъп до съдебните зали.

         Денят на отворените врати премина в приятна  атмосфера и голям интерес от  страна на участниците,които задаваха интересни въпроси.Проявен интерес имаше и от страна на няколко граждани.