Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Съвещание на ръководствата на Прокуратура на Република България и Министерство на вътрешните работи

4 Март 2021 г.

Сподели